Hva er “hjelpemidler”? 
Alle er vi innom forskjellige utfordringer i livet, noen utfordringer er større enn andre. Og, enkelte av oss blir rammet av utfordringer som krever assistanse, en gjenstand eller tekniske løsninger for å kunne mestre hverdagen på en tilfredsstillende måte. Hjelpemidler kan løse eller bedre praktiske problemer, forebygge funksjonstap og opprettholde eller bevare funksjon slik at man kan få kontroll over problemet, og kan leve et normalt aktivt liv.

Spar 50%
Kr. 349,- (Før Kr. 699,-)
Spar 50%
Kr. 299,- (Før Kr. 599,-)