LITT OM INKONTINENS (= ufrivillig vannlating)

Til tross for mye god informasjon på dette feltet ser det ut til at inkontinens (= ufrivillig vannlating) fortsatt er et tabubelagt tema for mange berørte mennesker. Det føles pinlig og er vanskelig å snakke om. Dette kan føre til sosial avgrensing og begrenset livsglede. I verste fall tør vedkommende ikke engang snakke med sin fastlege eller helsepersonell for å finne gode løsninger. Da blir den sosiale isolasjonen nærmest uunngåelig. Det er helt unødvendig, siden det finnes gode midler og muligheter for å få kontroll over problemet, slik at man kan leve et normalt aktivt liv - uten selvpålagte begrensninger. Få livsgleden tilbake!

Årsaken til inkontinens kan være

  • Svangerskap/fødsel
  • Overgangsalder hos kvinner
  • Operasjoner (f.eks. prostata hos menn)
  • Urinveisinfeksjoner (f. eks. etter stråleterapi)
  • Sykdommer i nervesystemet
  • Generell høy alder.

Ifølge en norsk undersøkelse rapporterer ca. 30% av kvinnene om urinlekkasje, mens ca. 20% av menn over 65 år sliter med det samme problemet. Med andre ord, problemet er nokså vanlig og det finnes gode løsninger. Rådfør deg gjerne med din fastlege.  Som eksempel er bekkenbunnstrening hos kvinner en velprøvd og virkningsfull behandlingsmetode. 

Inkontinens finnes i ulike grader og berører ikke bare eldre mennesker. Selv unge mennesker kan oppleve den letteste formen for dråpeinkontinens, som f.eks. under trening. Det kan også oppstå små urinlekkasjer når du hoster, nyser eller gjennom andre aktiviteter som øker trykket på magen. 
 

Det finnes tre grader av inkontinens:
Lett = dråpelekkasje 1-2 ganger i måneden
Moderat = dråpelekkasje daglig
Alvorlig = større lekkasjemengder minst én gang i uken.

 

Ved ukontrollert urinlekkasje av ca. 100 ml i løpet av fire timer snakkes det om lett inkontinens. Ved dobbelt så høy urinlekkasje i samme tidsrom, evt. i kombinasjon med mindre lekkasjer av avføring, dreier det seg om moderat inkontinens. Urinlekkasje av ca. 200-300 ml i løpet av fire timer, ofte i kombinasjon med lekkasje av avføring, betegnes som alvorlig og trenger gode tiltak for unngå at lukt og fukt trenger gjennom klærne.


Hjelpemidler til problemløsning

Ved bruk av de rette hjelpemidlene er det ingen grunn til å avstå fra reiser, turer i skog og mark, trening eller andre aktiviteter.
Den vanligste måten for å begrense/løse utfordringen med ufrivillig vannlating (inkontinens) er bruken av bind, innlegg og bleier. En effektiv måte for å holde på væske og lukt. Men ikke alltid like behagelig i bruk, særlig når tykke innlegg/bleier gir knitrelyd eller er tydelig synlig under klærne og det blir tett og klamt. 

Et annet problem som melder seg i disse miljøvennlige tider er haugen av daglig søppel som produseres ved bruk av bind og bleier. Et eksempel: ved daglig bruk av fem engangsbleier vil berget av brukte bleier etter 2½ år ha vokst til ca. 5 m høyde med en vekt på ca. 1 tonn! 
Et skikkelig miljøproblem å håndtere ... eller å unngå med enkle virkemidler!
 

Vi presenterer her et utvalg med CARETEX® undertøy for kvinner og menn, behagelige truser som gir optimal beskyttelse mot lekkasjer og lukt.