Unike produkter
Uslåelig service
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-
Unike produkter | Uslåelig service

Gassovn 4,2kW inkludert Regulator og Slange - 3 nivåer 1400-2800-4200watt


43% Rabatt
1.495,-
849,-
Vennligst velg

Solegaarden gassdrevet varmeovn på opptil 4,2kW

Noen nøkkelpunkter:

4200 Watt

Har ODS sikring
Regulator og slange medfølger
Enkel å flytte rundt på hjul
3 valgfrie nivåer, 1400/2800/4200 W
Forbruk 0,11/0,2/0,3 kg gass/t
Bruker samme gass og regulator som vanlig grill

Det er plass til både 5 kilo og 10 kilo gassflaske på ovnens bakside.

10kg gass ligger for tiden på ca 350kr/35kr kg ca 2,50/kw, betraktelig rimeligere enn dagens strømpriser (se link) - https://fakta360.no/2021/09/fyring-med-gassovn-er-na-billigere-enn-strom/

Vekt    9,1  kg
Dimensjoner    72  × 42 × 28 cm


Viktige råd
Les bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon om bruk og sikkerhet. Hvis du ikke forstår 
bruksanvisningen, kontakt din forhandler for å få ytterligere råd. Ovnen er en sikker og effektiv varmekilde ved 
bruk iht bruksanvisningen.
Ta vare på bruksanvisningen for senere referanse. Ved behov kan kopi utleveres av
forhandleren.
Ikke bruk defekte apparater.
Gassovnen er ment for innendørs bruk i rom på min. 17,5 kubikkmeter (ca. 9 m2)
Vedlikehold og reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker.
Ovnen bør inspiseres årlig av en kvalifisert tekniker for å sikre sikker bruk og for å oppdage eventuelle feil.
Sikkerhetsanvisninger :
NB! VED MISTANKE OM GASLEKKASJE, STENG UMIDDELBART REGULATOREN!
Sørg for at rommet der ovnen brukes er godt ventilert. Unngå å bruke ovnen i
soverommet, campingvognen, på båten eller andre rom på under 8 kvm.
Ikke plasser ovnen nær vegger, gardiner eller møbler når den er i bruk.
Ovnen må alltid plasseres mot midten av rommet.
Gassovnen skal plasseres på et stabilt og trygt underlag.
Ikke flytt ovnen mens den er i bruk.
Ikke plasser gjenstander mot eller oppå gassovnen.
Når gassovnen ikke er i bruk, må regulatoren på gassflasken være slått av.
Gassovnen skal testes for lekkasje ved bytte av gassflaske og ellers en gang i måneden.
Beskyttelsesgitteret på dette apparatet er ment å beskytte mot brann og skade og må ikke fjernes.
GITTERET GIR IKKE FULL BESKYTTELSE FOR SMÅ BARN! La aldri barn være alene med ovnen eller bruke den.
Gasovnen er utstyrt med ODS sikkerhetssystem(ODS Flameout Protection) - når oksygennivået innendørs 
synker til 18,5 - 18 % mens gassovnen er i bruk, sørger sikkerhetssystemet for at ventilen stenges og at 
brenneren slår seg av automatisk.
Klargjøringav gassovn
Fjern bakplaten hvis den allerede er montert.
Sett gassflasken inn i hulrommet og klikk regulatoren på gassflasken - bruk kun håndkraft, unngå bruk 
av verktøy. Munnstykket må være helt festet.
Utfør lekkasjetest (se nedenfor).

Lekkasjetest
Lekkasjetesten må utføres i et godt ventilert område hvor det ikke er åpen ild eller andre
antennelseskilder i nærheten.
Gassovnen må testes for lekkasjer før første gangs bruk. Testen skal utføres på alle koblinger og
skjøter. Det er viktig at tetningstesten utføres med full gassflaske. Under testen er røyking og bruk av
åpen ild strengt forbudt.
- Lag en såpeløsning av 1 del flytende oppvaskmiddel og 1 del vann.
- Åpne regulatoren og test alle ventiler, slanger og koblinger samt regulatoren med løsningen.
- Hvis det er lekkasjer noe sted vil det dannes såpebobler på det aktuelle punktet. Slå av
regulatoren og stram eventuelle utette skjøter, åpne så regulatoren igjen.
- Hvis det fortsatt er lekkasjer: Ikke bruk gassovnen - Ikke bruk åpen ild - Ikke bruk elektronisk
utstyr i nærheten av ovnen.
- Kontakt din forhandler.
- Når lekkasjetesten er utført og det ikke er noen lekkasje, setter du bakplaten på plass. Sørg for
at gasslangen er rett og ikke har knekk.


Gasovnen er utstyrt med elektronisk Piezotenning.
Åpne for gasregulatoren.
Trykk ned reguleringsknappen(1) i posisjon 0/av og hold den nede i 10 sek.
Mens knappen holdes nede trykker du på tenningsknappen(2) til pilotflammen tenner.
Fortsett å holde reguleringsknappen nede i 15-20 sek. Gjenta prosedyren om pilotflammen
slukker. Vri så reguleringsknappen til ønsket nivå.
NB! Det kan ta op til 20 minutter før alle elementer er helt tent!
OBS!
Første gang ovnen brukes, kan det hende at kontrollknappen må holdes nede i lengre tid for at gassen 
skal nå pilotflammen.
Når ovnen er slått på på nivå 1, kan kontrollknappen dreies til nivå 2 eller 3 for å tenne den andre og
tredje brenneren.
Når ovnen skal slås av, vri kontrollknappen til 0 og skru deretter av gassen på gassregulatoren.
Ovnen kan kun slås helt av ved å kutte gasstilførselen på regulatoren

Vedlikehold
Før ovnen vedlikeholdes, må gassen være slått av og ovnen være helt avkjølt. Unngå å rengjøre 
ovnen mens den er i bruk.
Ovnen bør sjekkes og kontrolleres for eventuelle mangler årlig, slik at du trygt kan bruke den i 
ditt hjem.
Hvis du oppdager feil på ovnen, unngå å bruke den - kontakt din forhandler for råd.
Rengjør utsiden av gassovnen og oppbevaringsområdet regelmessig for å fjerne støv og annet 
smuss som bygger seg opp på overflaten av de keramiske elementene. Unngå støt/hard berøring 
av elementene da det kan gjøre permanent skade på dem.
Ikke bruk etsende eller syrebasert vaskemiddel til å rengjøre ovnen.
Kontroller pilotflammen når den er i bruk. Det må brenne stabilt. Hvis det flimrer eller flammen 
er gul, bør ovnen kontrolleres.
Hvis deler må skiftes ut, må de kun erstattes av originaldeler fra produsenten.
Når ovnen ikke er i bruk, anbefales det å holde den tildekket eller legge den i esken som den ble 
levert i, for å minimere støv og skitt på ovnen.
Bytte av gassflaske, slange eller regulator
Slå av gassen på regulatoren og la ovnen avkjøles helt før du bytter ut gassflasken. Fjern regulatoren, løft ut 
den tomme flasken og sett inn den nye. Koble til regulatoren, åpne for gassen og utfør en lekkasjetest (se 
side 2).
Ikke prøv å fjerne regulatoren mens ovnen er i bruk. Flasken må ikke byttes i nærheten av åpen flamme. 
Maks. flaskestørrelsen er 11 kg for stålflaske eller 5 kg for komposittflaske.
Ved bytte av gasslange, bruk godkjent slange i henhold til EN1763, maks 1m lengde og maks Ø11mm 
innvendig diameter.
Ved utskifting av regulator skal det benyttes godkjent regulator i henhold til EN16129, type 35mm (G.56), 
maks 29mbar

Problemløsning
Ovnen tenner ikke:
Kontroller at gassflasken ikke er tom
Kontroller at gasslangen er rett (det må ikke være noen "knekk" på slangen)
Se etter støv/smuss i dysene
Kontroller at regulatoren er ordentlig festet til gassflasken og at ventilen er helt åpen
Kontroller at instruksjonene er fulgt riktig
Ovnen tenner ikke etter at gassflasken er byttet:
Det er luft i gassflasken - hold nede kontrollknappen i lengre tid til pilotflammen og 
hovedbrenneren tennes. Vri kontrollknappen til nivå 3 (Høy).
Gassflasken har blitt stående for kaldt. La gassflasken få romtemperatur før du prøver igjen.
Ovnen slukker av seg selv:
Hvis ovnen slår seg av under kontinuerlig bruk, gjenta tenningen og følg instruksjonene nøye.
Hvis ovnen slår seg av umiddelbart etter at den er slått på, kontroller om det er trekk eller om 
gassflasken er tom.
Hvis ovnen slår seg av etter ca 30 min. er det et signal om at rommet er dårlig ventilert. Åpne 
et vindu eller en dør for å ventilere rommet og slå deretter på ovnen igjen.
Annet
Husk at gassovnen er utstyrt med et ODS sikkerhetssystem som utfører oksygenkontroll og
flammekontroll. Det betyr at gassovnen slår seg av dersom et av disse forholdene ikke er i 
orden. Dette er ikke reklamasjonsgrunnlag.

Det ene elementet slukker ikke selv om du setter reguleringsknappen på 0. En gassovn skal 
alltid slås av på regulatoren på gassflasken.
Produktet er testet og produsert i henhold til følgende standard:
EN 449:2002+A I :2007
Varetype Gassdrevet varmeovn
Modell Nordwell 803001
Gasstype G30/LPG/Flaskegass
Gasstrykk 2.8kPa
Apparatkategori I3B/P(30)
Varmeytelse gass (kW)
Høy Medium Lav
4,20 2,75 1,40
Gassforbruk (kg/time)
Høy Medium Lav
0,305 0,200 0,110

Relaterte produkter

×